Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Trafikverket ett hot mot bredbandsutbyggnaden

Trafikverket ett hot mot bredbandsutbyggnaden. Det pågår en omfattande utbyggnad av bredband men tyvärr är trafikverket ett mycket stort hinder. Dels tar tillståndsgivningen alldeles för lång tid till exempel när man dra bredband genom eller under ...