Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Politikerna får indraget mobilt bredband

För drygt två år sedan fick samtliga förtroendevalda tillgång till mobilt bredband och en Ipad. Orsaken var att samtliga handlingar till nämnder och styrelser skulle börja skickas ut digitalt. Nu föreslås att det fria mobila bredbandet dras in.