Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Tillfälligt wifi. Möjligt?

Jag och några polare tänkte dra ut till men stuga och lana. I stugen finns det ett trädlöst mobilt bredband som är kopplat till farsans telefon vilket vi inte vill använda upp. Är det möjligt att köpa ett tillfälligt bredband i 24h? Eller att man ...