Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Säpo: Missförstånd bakom dom om datalagring

Första regeln inom underrättelseverksamhet är ju att inte avslöja luckorna. Här får man ju en inblick i hur jakten på spioner och terrorister går till och vad som är luckorna, säger han. Ranstorp är också förvånad över att EU-domstolens ...