Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Akademin måste lära sig hantera populismen

Soros påstås att i samarbete med EU-kommissionen ligga bakom en plan om att släppa in en miljon flyktingar per år till Ungern – flyktingar som Orbán i sin tur har likställt med muslimska terrorister. Problemet är att väldigt många ungrare tror ...