Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Ny tv-lösning från Com Hem nästa år

Ekonomi Tv- och bredbandsoperatören Com Hem fick under tredje kvartalet fler kunder inom både bredband och digital-tv. Bolaget höjer utdelningen till ägarna med 50 procent, från fyra till sex kronor per aktie nästa år. Com Hem redovisar en vinst ...