Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Lyssna till Säpos vädjan

Behovet att ha tillgång till flera källor av information har ökat i takt med att organiserad brottslighet och terrorister blivit duktigare på att undvika sambandskanaler som kan avlyssnas. Med de nya reglerna skulle inte bara tiden uppgifter lagras bli ...