Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Här finns ingen åldersgräns för it-kompetens

Många äldre riskerar att stängas ute från det digitala samhället. Birgitta Jonsson, bedriver en Twitterkampanj för bredband på äldreboenden. Hon är aktiv i föreningen Seniornet som ger gratis it-support till seniorer. Det är ofta ekonomiska ...