Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Fiber - bredband och IPTV med BBB, dubbla nätverkskablar?

Har nyligen skaffat fiber - bredband+IPTV genom BBB. Tidigare hade jag ADSL genom Telia. Med ADSL hade jag Telias gateway/router kopplat till ADSL-modemet. Bakom gateway hade jag en switch för extra portar. Där hade jag bland annat filserver, Sonos ...