Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Försäkringsfråga: Vem betalar vid skada på utvändig box för fiber?

Det är inte för riskkapitalbolaget som jag och andra anstränger oss utan för att vi tror att bredband behövs i en landsbygd under stark förändring och där mindre jordbruk har en dyster framtid. Det lilla avsteget från rutinen att ha boxen och ...