Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Ersättning av Fiberbolag för nyttjande av mark

Vi har fått erbjudande av Utsikt bredband om fiber till vårt torp, kostnad 17500 kr. Vi har accepterat Utsikts erbjudande. Utsikt har återkommit med förfrågan att få gräva ner sin huvudstam med fiber över vår tomt, ca 200 m. För detta erbjuder ...