Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Erik Helmerson: Dåd som i Las Vegas är lika vidriga oavsett om skytten är jihadist eller nazist

Det går att invända att terrorister använder vad som finns till hands: knivar, lastbilar, bomber gjorda med ritningar från internet. Men det borde sannerligen ligga i USA:s intresse att i möjligaste mån försvåra för vettvillingar att kunna vräka ...