Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Effektiv frekvensanvändning möjliggör framtidens mobila tjänster

Radiofrekvenser (spektrum) ligger till grund för mobiltelefoni, mobilt bredband och all annan trådlös kommunikation. Radiofrekvenser är en begränsad resurs som får allt större betydelse i samhället. Regeringen ser att det behövs en strategi för ...