Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Ditt sätt att skriva visar vem du är

Spåra terrorister På internet finns stora mängder text och texter av okända författare. Med nya metoder för textanalys kan man spåra terrorister och andra kriminella som skriver i olika forum. Det finns också mindre dramatiska användningsområden.