Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Digitalisering stor fråga på Centerstämman

Det senare är en del i Centerpartiets mål att hela landet ska ha bredband till 2025, som ett sätt att överbrygga klyftor i samhället. Men också ett led i att se till att inte alla kulturpengar går till storstäderna. Den viktigaste kulturfrågan ...