Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Debatt om vägarna på Björkmansheden

Norrbottens Media har tidigare skrivit om Björkmansheden där arbete med bland annat dagvattenledningar, förlängning av bredband och återställande av vägar och diken pågår. Flera av de boende är fundersamma hur kommunen tänkt i frågan då ...