Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Chalmers är med och sätter standarden för 5g i fordon

Sedan sommaren ingår Chalmers i ett tvåårigt EU-projekt som utvecklar system för femte generationens mobilt bredband, och under september gjorde man sin första delleverans. I projektet jobbar konkurrenter som Ericsson, Nokia och Huawei sida vid sida ...