Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bredbandsbolaget säger upp mitt avtal och försämrar vilkoren

Du har rätt att säga upp avtalet utan att drabbas av någon kostnad annars tror jag nog att det är helt lagligt (dom kanske har börjat flytta mobilt bredband till telenor) Naturligtvis kan en leverantör (som ej omfattas av kontraheringsplikt ...