Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Bostadsminister Peter Eriksson besöker Västerås

Mötena kommer bland annat handla om bredband i länet, Regional Digital Agenda och den regionala digitaliseringsstrategin. Avslutningsvis, på Stadshotellet, deltar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en paneldebatt om bostadsbyggandet i ...