Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Avhoppade IS-befälet: Vilande celler redo för nya terrordåd

I en exklusiv intervju berättar al-Raqqawi om rekryteringen av framtidens terrorister och hur terrorväldet delvis finansierats med organhandel och stulna antikviteter. Utländska jihadister spelar, enligt al-Raqqawi, en nyckelroll i IS planer på att ...