Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Advokat ska söka överprövning

Men ungdomarna har båda uppehållstillstånd, och har inget samröre med terrorister. Nu anser alltså chefsåklagare Håkan Roswall att brottet de pekas ut för inte är tillräckligt allvarligt för ett förtalsmål, eftersom det inte leder till ...