Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

100 procent av hushållen ska ha bredband

Signaturen "Nettan" undrar bland annat hur kommuner tänker angående fiber och bredband för dem som nu blir av med kopparnätet. En bra och berättigad fråga tycker jag och Nettan är inte ensam om att ställa den. Karlskrona kommun har hållit ett ...