Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Viktigt att kolla föreningens lån före köpet

När du köper en bostadsrätt är det viktigt att ta reda på hur stora lån föreningen har. När räntorna går upp kan högt belånade föreningar tvingas höja avgiften. Det är vanligt att sambopar har olika stora belopp att betala i kontantinsats ...