Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Varning för terror

Kriget mot terrorismen pågår. Sverige är med och för det: vi förser våra allierade med vapen, vi ”bekämpar terrorister” och ”försvarar våra gränser” i Afghanistan. Högen av tvivelaktiga ”terroristlagar” växer, med mediehaussade ...