Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Utlandsfödda studerande tar mindre lån

74,2 procent av studerande som är födda i Sverige med föräldrar födda i Sverige tar lån för att studera, visar en undersökning från CSN. Hos utrikes födda är siffran 50,3 procent. Det beror delvis på att utrikes födda oftare studerar på ...