Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Stora gröna lån till Lidköpings kommun

Lidköpings kommun har fått elva objekt godkända för att koppla till gröna lån hos kommunsektorns största kreditgivare, Kommuninvest. De gröna lånen ska finansiera investeringsprojekt som främjar övergången till ett klimattåligt samhälle med l ...