Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Stadshusets mötesrum ska försörjas av solenergi

Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.