Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Repliker. ”Sänk ränteavdragen för nya lån”

REPLIK DN Debatt 24/9. Sänkta ränteavdrag ligger på lång sikt i hushållens intresse. Skuldutvecklingen dämpas utan att den relativa köpkraften påverkas, samtidigt som risken för makroekonomiska problem blir mindre. Lägre ränteavdrag kan fasas in ...