Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Peter Lüttge: Terrorister, nazister, islamister och andra politiska och religiösa extremister ska inte råda över mitt liv

Jag växte upp i Tyskland på 70- och 80-talet. I Västtyskland. Jag växte upp i ett land som var rikt och välmående. Allt kunde ha varit bra. I den här kolumnen diskuterar kulturredaktören Peter Lüttge strategier för att bemöta terrorism.