Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Liberalerna vill satsa 53,5 miljoner mer på skolan i 2018 års budget

När Liberalerna Örebro presenterar sin budget för 2018 är socialvälfärd och barn och utbildning två prioriterade områden. ”Kunskap och utveckling för alla Örebroare går först när Liberalerna prioriterar våra gemensamma resurser. En skola ...