Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Kommunala lån når nya rekordhöjder

I termer av ekonomiskt resultat har kommuner och landsting aldrig haft ett mer lysande år än 2016. När bolagen räknas in landade vinsten för kommunsektorn på koncernnivå på mäktiga 41 miljarder kronor. Det är det dubbla mot vad man normalt kallar ...