Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Institutioner investerar 100 MSEK i lån via Lendifys plattform

Både institutioner och privatpersoner väljer att investera i lån via Lendify som ett alternativ till andra tillgångsslag. Samtidigt ökar intresset för att låna via plattformen. I maj valde institutioner att investera 200 MSEK i lån via Lendify ...