Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Hangö hyreshus kan fortfarande inte betala tillbaka lån

Hangö hyreshus kan fortfarande inte betala tillbaka lånet som staden beviljade bolaget 2010. Återbetalningstiden ser ut att förlängas. Hangö stads dotterbolag Hangö hyreshus fick ett tilläggslån på 500 000 euro 2010. Bolaget var redan då ...