Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Det hade blivit billigare med sms-lån

Lika bra att säga som det är: Jag har ingen vidare pejl på vilka som sitter och bestämmer i mitt landsting. Det har alltid verkat fullkomligt ointressant, ogenomträngligt, extremt byråkratiskt och tråkigt. Men när jag läser i Svenska Dagbladet att ...