Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Den mest ansvarsfulla lösningen apropå AB Bostaden

Jag och min partikollega Leif Lundgren skriver för ovanlighetens skull tillsammans med två socialdemokratiska företrädare i VK. Men i frågan om vägvalet för AB Bostaden och avyttring av delar av beståndet är vi faktiskt överens. Det hade man int ...